Zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza?

Naszym celem jest dalsze zwiększanie popularności i akceptacji surowca drzewnego dzięki jego doskonałej jakości. Wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej jest dla nas szczególnie ważne.      Z tego powodu stawiamy wysokie wymagania naszym krajowym i zagranicznym dostawcom. Aby przestrzeganie naszej zasady przewodniej, ekologicznego wykorzystania drewna było łatwe do zweryfikowania i przejrzyste,  stosujemy się do wszystkich przepisów rozporządzenia UE w sprawie drewna (EUTR) i stosujemy uznane systemy certyfikacji, takie jak PEFC™ i FSC®.

PEFC™ (Program for the Recognition of Forest Certification Systems) oraz FSC® (Forest Stewardship Council) to międzynarodowe certyfikaty łańcuchów dostaw drewna, zgodnie z którymi drewno musi pochodzić z odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Produkty można śledzić od ich pochodzenia w lesie, do producenta produktu końcowego.

W ten sposób zostają uwzględnione aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w międzynarodowym handlu drewnem.

Normy FSC są jeszcze bardziej rygorystyczne niż te dotyczące certyfikacji PEFC.

Dzięki temu szczegółowemu monitorowaniu handlu, Holz-Henkel przejmuje odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw wszystkich certyfikowanych produktów.