Impressum

Holz-Henkel GmbH & Co.KG

Ulica:
Miasto:
 
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Hannoversche Straße 41
37075 Göttingen
 
0551/3852-0
0551/3852-79
info@...
www.holz-henkel.com
(W celu uniknięcia nadużyć Spam Państwa adres będzie widoczny gdy najedziecie na niego kursorem.)
Prezes
 
 
USt.Id.Nr.:
St.Nr.:
HRA:
 
P. h. G.:
HRB:

Andreas Cordes, Christian Cordes

Anna Gausepohl, Friedrich Franz von Schroetter
 
DE 120700385
346/5801/0871
1335, Amtsgericht Göttingen
 
Industrieverpackungsges. m.b.H.
769, Amtsgericht Göttingen

Informacje prawne

 • Zawartość oferty internetowej

  Nie gwarantujemy aktualność, poprawność , zupełność bądź jakość przedstawionych informacji . Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia a także do czasowego bądź definitywnego zawieszenia jej publikacji.
  Wykluczamy wszelkie roszczenia odszkodowawcze które odnoszą się do szkód materialnych bądź niematerialnych mogących powstać z powodu wykorzystania bądź niewykorzystania zawartych tam informacji w szczególności poprzez wykorzystanie błędnych i niezupełnych danych , o ile nie wynikają one z rażącego niedbalstwa bądź umyślnego zamiaru z naszej strony.
   
 • Odesłania i linki

  Niniejsza oferta internetowa zawiera bezpośrednie bądź pośrednie odesłania („linki“) na obce strony internetowe. Dlatego wyraźnie zaznaczamy, iż do czasu umieszczenia tych linków nie posiadamy żadnych informacji o ich niezgodnej z prawem zawartości. Na obecny i przyszły kształt jak i na zawartość stron do których następuje odesłanie, która została zmieniona po umieszczeniu odesłania na naszej stronie nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron na które następuje odesłanie, które znajdują się poza naszym obszarem odpowiedzialności, chyba że posiadaliśmy wiedzę o niezgodnej z prawem zawartości tych stron a nadto byliśmy w stanie technicznie zapobiec ich wykorzystaniu.
   
 • Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

  Wszystkie umieszczone w tej ofercie internetowej rysunki i teksty chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone zaś wykorzystane niniejszej oferty internetowej wymaga naszej pisemnej zgody. Kopiowanie zdjęć i tekstów a także ich umieszczanie na zewnętrznych stronach jest zabronione. Wszelkie zawarte w niniejszej ofercie marki i oznaczenia towarowe podlegają nieograniczenie postanowieniom obowiązującego prawa znaków towarowych dla ich posiadaczy.
   
 • Wykorzystane zdjęcia

  Pochodzenie zdjęć: zdjęcia częściowo z © Thinkstock
   
 • Skuteczność prawna niniejszych „informacji prawnych“ 

  Niniejsze informacje prawne należy traktować jako część oferty internetowej, do której nawiązuje ta strona. O ile część lub pojedyncze sformułowania niniejszej oferty internetowej nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe elementy oferty pozostają w swojej zawartości i aktualności skuteczne.
   
 • Ochrona danych

  1. Zakres obowiązywania 

  Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna, w szczególności w aspekcie ochrony danych osobowych i innych danych przy gromadzeniu, przetwarzaniu o wykorzystywaniu tych informacji. Dane osobiste są gromadzone i przetwarzane w oparciu o przepisy ustawy telemedialnej (TMG) i federalnej ustawy o ochronie danych ( BDSG) Dlatego stosuje się następujące zasady zachowania poufności informacji dla korzystania z tej strony.
   
 • 2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

  2.1 Korzystanie z niniejszej strony jest zasadniczo możliwe bez ujawniania danych osobowych. Jak przy każdej stronie internetowej nasz serwer automatycznie i czasowo rejestruje np. Adres IP komputera wzywającego, zapytanie o dane klienta, kod odpowiedzi http i stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzili. Dane te jednakże nie są analizowane pod kątem osobowym.

  2.2 O ile Państwo dobrowolnie podadzą dane osobowe będą one gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami ustawy telemedialnej (TMG) i federalnej ustawy o ochronie danych ( BDSG). W konkretnych przypadkach obowiązuje co następuje:

  2.2.1 O ile Państwo swoje dane osobowe przez E-Mail bądź przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej udostępnią ( w szczególności adres E-Mail bądź numer telefonu), dane te bądą zasadniczo wykorzystywane tylko do komunikacji z Państwem w określonych okolicznościach. Dalej idące wykorzystanie Państwa danych osobowych nastąpi tylko za Państwa zezwoleniem według zasad z punktu 3.1.
   
 • 3. Zezwolenie związane z ochroną danych

  3.1 O ile państwo przekażą nam swoje dane osobowe przez formularz kontaktowy, w szczególności w celach otrzymania katalogu i przy tym wyraźnie wyrażą stosowną zgodę, możemy uzyskane dane osobowe przetwarzać, gromadzić i wykorzystywać ( dane personalne, adres, telefon/fax, adres E-Mail i inne dane do celów marketingowych jak i do badania rynku i opinii. W tych ramach dopuszczalne jest również przekazywanie danych oraz opracowywanie danych i ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa stowarzyszone w grupie hagebau.

  3.2 Udzielone zgodnie z pkt 3.1 zezwolenie może zostać w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość odwołane.
   
 • 4. Dalsze przekazanie danych

  Dane osobowe przekazane nam przez Państwa zasadniczo nie są dalej przekazywane podmiotom trzecim. Dasze przekazanie może nastąpić jedynie w poniższych sytuacjach

  - w ramach dalszego przekazania zapytania do stosownych jednostek przedsiębiorstw stowarzyszonych w hagebau
  - w ramach wyraźnego udzielonego przez Państwa zezwolenia ( por. pkt 3) na rzecz przedsiębiorstw stowarzyszonych w hagebau
  - w ramach przetwarzania danych zamówienia na rzecz usługodawcy według postanowień BDSG lub
  - w ramach wypełnienia prawnego zobowiązania na rzecz organów upoważnionych

 

 • 5. Cookies

  Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Cookies pozwalają na rozpoznanie przeglądarki internetowej. Cookies są wykorzystywane tylko do kontroli sesji , a następnie usuwane. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
   
 • 6. Analiza statystyczna według adresów IP

  6.1 Dla celów reklamy, badania rynku oraz dostosowania naszej oferty internetowej do zapotrzebowania ma miejsce statystyczna analiza użytkowania według adresów IP ( „Top 30) Zazwyczaj adresy IP są przydzielane przez dostawcę usług internetowych dynamicznie za każdym połączeniu. Ustalenie danych osobowych jest więc w takiej sytuacji możliwe jedynie przez dostawcę usługi internetowej.

  6.2 Użytkownicy ze statycznie przydzielonym adresem IP mogą odmówić nam prawa wykorzystania swoich danych w analizie statystycznej na podstawie § 13 ust. 2 Nr. 4 TMG.
   
 • 7. prawo do informacji

  Na pisemne żądanie poinformujemy Państwa o danych dotyczących Państwa osoby zgromadzonych w ramach naszej strony internetowej . Proszę skierować do nas pisemne zapytanie.
   
 • 8. Usługi analizy internetowej

  Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. Cookies, plików testowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowe. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej , Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony do serwera Google w USA i tam skrócony. , Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystaniem z sieci internetowej. Przekazywany w ramach Google Analytics Państwa adres IP nie zostanie połączone z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies przez ustawienie oprogramowania przeglądarki. Informujemy jednakże, iż w takim wypadku nie będą Państwo w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej . Pobierając i instalując znajdującą się pod niniejszym linkiem wtyczkę mogą Państwo zablokować gromadzenie i przetwarzenie generowanych przez Cookiem danych ( w tym adresu IP) odnoszących się do korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej . [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].